lymphatic system klein

Review:

De lymfatische reactie op beschadiging bij weke delen reconstructie na open tibia fracturen

Oorscpronkelijke titel: The Lymphatic Response to Injury with Soft-Tissue Reconstruction in High_Energy Open Tibia Fractures of the Lower Extremity
Auteurs: Malou C. van Zanten, Ph.D., Raakhi M. Mistry, M.D., Hiroo Suami M.D., Ph.D., Andrew Campbell-Lloyd, F.R.A.C.S., James P. Finkemeyer, M.D., Neil B. Piller, Ph.D., F.A.C.P., Yugesh Caplash, F.R.A.C.S., Adleaide, South Australia, and Sydney, New South Wales, Australia.

Achtergrond
Zware gecompliceerde tibia fracturen worden geassocieerd met extensief weke delen letsel, met beschadiging van lymfatische afvloedwegen tot gevolg. Hierdoor hebben patiënten risico op chronisch lymfoedeem. Er is maar weinig data over de gevolgen van dit soort trauma. Indocyanine green fluorescence lymphography is een nieuw, real-time techniek waarmee het oppervlakkig lymfvatsysteem zichtbaar kan worden gemaakt. De auteurs hebben deze techniek gebruikt om de oppervlakkige lymfvaten zichtbaar te maken van de onderste ledematen bij patiënten met gecompliceerde tibia fracturen.

Methode
Demografische, klinische en operatie (chirurgische??) details werden opgenomen in een prospectief onderzoek waarbij 17 patiënten die bot- en wekedelen reconstructie hadden ondergaan na een ernstige gecompliceerde tibia fractuur, tussen 2009 en 2014. Er werden tevens opnamen gemaakt van het niet aangedane been bij wijze van controlegroep. Op deze manier onderzochte de auteurs alle veranderingen van de normale anatomie van het lymfatische systeem in de aangedane ledematen.

Resultaten
Van de 17 patiënten hadden er acht een vrije spierweefselreconstructie met split-thickness skin grafts, één had een vrije fasciocutane weefselreconstructie, één een full-thickness graft, zes een lokale fasciocutane reconstructie en één een  gesteelde gastrocnemius reconstructie. Geen van de vrije transplantaten vertoonden enige functionele lymfvaten; de fasciocutane weefsels en de skin grafts vertoonden beschadigde lymfvatfunctie en dermale backflow patronen gelijk aan die van lymfoedeem. In alle reconstructies was een blokkade zichtbaar, veroorzaakt door de littekenranden, die het functioneren van de lymfevaten beperkten.

Conclusie
Ernstige gecompliceerde fracturen met weke delen letsel kunnen resulteren in aanzienlijke lymfatische verstoring met een vergroot risico van de ontwikkeling van chronisch lymfoedeem. (Plast. Reconstr. Surg. 139: 483, 2017)

Lees een uitgebreide review van dit artikel in het Nederlands Tijdschift Voor Huidtherapie, editie 3, maart 2017