foto3‘Gezondheid’ is voor iedereen een bekend begrip. Het begrip wordt echter door velen verschillend gedefinieerd. Het is daarom waardevol een eenduidige definitie te hanteren, die bepaalt wat we verstaan onder ziekte en gezondheid. De wijze waarop we naar gezondheid kijken, heeft invloed op ons zelfbeeld en het beeld dat anderen van ons hebben. Het bepaalt bovenal de keuzes die worden gemaakt door de gezondheidszorg, de overheid en de zorgverzekeraar en - niet te vergeten - dat wat we onze kinderen bijbrengen over gezond leven.
In een uitvoerig artikel neemt Britt van Mensvoort, docent psychologie en communicatie aan  De Haagse Hogeschool, je mee door de ontwikkeling van het concept gezondheid door de jaren heen, hoe we dit terugzien in onze maatschappij en wat jij er als huidtherapeut mee kan. Ten slotte geeft Britt je een kijkje in de toekomst van de gezondheidzorg en hoe je daar als professional en als beroepsvereniging het beste op in kunt spelen.
Lees het hele artikel in NTVH 4, april 2017