Binnen de samenwerking tussen de HHS en het NTVH worden artikelen geschreven door studenten op basis van onderzoek. Artikelen die uit deze projecten voortvloeien worden regelmatig gepubliceerd in het vakblad. Nagenoeg alle artikelen laten ons interessante onderdelen van het leerproces zien en geven inzicht in het niveau op dat moment. Belangrijk voor de studenten en de docenten, maar zeker ook van waarde voor onze redactie. Wij blijven graag nauw betrokken bij dit deel van de opleiding en sturen ook bij op basis van deze ervaringen om een nog passender aanbod aan informatie te kunnen leveren tijdens onze colleges. Collega Ellen Kuijper is daarnaast ook beroepsinhoudelijk betrokken bij verschillende onderzoeken vanuit de onderzoeksgroep en begeleid in dat kader studenten die hier aan werken. Artikelen die door onze redactie worden geselecteerd voor publicatie laten zien waar we met elkaar aan werken, wat er al is en ook waar nog aan gewerkt moet worden. Studenten van zowel HS Utrecht als de HHS in Den Haag zijn van harte welkom om, ook buiten deze projecten om, artikelen ter publicatie aan te bieden, net als vakgenoten uit het werkveld.