Opnieuw presenteren

previous arrow
next arrow
Slider

Aanmelden abonnement NTVH

link voor abonnement

wondverzorging.nl

banner wondverzorging


Vierdaagse training Fluoroscopy Guided (FG) Manual Lymphatic Drainage

– Fill and Flush

Bundeling van theorie en praktijk voor effectieve Manuele Lymfedrainage

Verslag NTVH door Suze van Beuzekom, huidtherapeut. Online Case report door Mandy Gelderblom, huidtherapeut.

Op donderdag 20 juli verzamelden negen enthousiaste huidtherapeuten, een fysio-oedeemtherapeut en een dermatoloog zich in de prachtige praktijk van oedeemfysiotherapeut Birgit Schmitz, voor de vierdaagse training “Fluoroscopy Guided (FG) Manual Lymphatic Drainage (MLD), die Katinka Rutjens namens de Varodem Academy naar Nederland heeft gehaald. Nadat zij in november 2016 in Engeland de opleiding tot Fill-and-Flushtherapeut had gevolgd, was zij zo geïnspireerd, dat ze besloot dat Nederland ook kennis moest maken met deze techniek.

Introductie

Fluoroscopy Guided Manual Lymphatic Drainage (FG-MLD) is gebaseerd op het gebruik van ‘Near-Infrared Fluorescence Lymphatic Imaging’ (NIRFLI). Met deze techniek, waarbij een arts op een aantal specifieke plaatsen een intradermale injectie met indocyanine groen toedient, overeenkomstig de pathologie van de patiënt, wordt het oppervlakkig lymfatisch systeem in ‘real time’ zichtbaar en kan men het effect zien van de diverse manuele lymfedrainagetechnieken op de lymfeflow. Daarnaast brengt het de functionele oppervlakkige lymfevaten en hun collaterale netwerk in kaart.

Huidtherapeute Suze van Beusekom doet in het oktobernummer van het NTVH uitvoerig verslag van de training en deelt resultaten uit haar praktijk met de lezers. Collega Mandy Gelderblom volgde ook deze training en maakte op basis van haar ervaringen een case report voor het NTVH.

Case report Fill and Flush
door: Mandy Gelderblom, huidtherapeut

Casus: Vrouw, 65 jaar, uitgezaaide borstkanker waarna secundair lymfoedeem linker arm.

Historie

Secundair lymfoedeem na uitgezaaide borstkanker. Het oedeem ontstond na een paar maanden, maar mevrouw ging pas naar de huisarts toen zij benauwdheidsklachten kreeg. Zij zit in het palliatieve zorgtraject. Ze heeft geen operatie gehad. Wel chemotherapie.

Inspectie/palpatie

De linker arm en hand van mevrouw zijn dikker dan aan de rechter zijde (4 tot 16 cm per meetpunt dikker dan gezonde zijde). Er is pitting oedeem aanwezig en er zijn gebieden met sterke fibrosen, voornamelijk in de hand en aan de ventrale zijde van de onderarm. Teken van stemmer in hand positief. Geen oedeem in het borstgebied. Mevrouw heeft weinig mobiliteit met haar arm vanwege de grote omvang. Mevrouw heeft zelf gevraagd of zij doorverwezen mocht worden voor oedeemtherapie.

Huidtherapeutische diagnose

Secundair lymfoedeem, stuwing door destructie van lymfatisch weefsel. Verschillende fibroseplekken en pitting oedeem aanwezig. Arm geeft mobiliteitsproblemen.

Behandeldoelen

Pijnreductie, vergroten mobiliteit, oedeemreductie en zelfredzaamheid bevorderen.

Verwachting van de patiënt

Het verwachtingspatroon van mevrouw was laag. Ze hoopte vooral dat de huidige situatie niet zou verergeren.

Behandeling

Er is gestart met tweemaal per week reguliere manuele lymfedrainage, gecombineerd met: intermitterende compressietherapie, endermotherapie, compressieverband met klittenband (dag en nacht dragen) en zelfmanagement adviezen.

Voortgang behandeling

Metingen bij aanvang therapie (is een selectie van de meetpunten)

foto 2

Locatie

Omvang in centimeters

Hand

27

Dikste deel onderarm/halverwege onderarm

40,5

Halverwege bovenarm

37,5

2 vingers uit de oksel

37

Metingen na 1 maand integrale oedeemtherapie met reguliere MLD (8 behandelingen)

Locatie

Omvang in centimeters

Hand

25,5

Dikste deel onderarm/halverwege onderarm

31,5

Halverwege bovenarm

34

2 vingers uit de oksel

34

Aanvang therapie                                                Na 8 behandelingen (hand nog steeds dikker)


Na 3 maanden is het oedeem in de arm gereduceerd en gestabiliseerd. Mobiliteit was aanzienlijk toegenomen. Vervolgens heb ik een therapeutisch elastische kous aangemeten voor haar arm. Hand alleen nog steeds sterk oedemateus. Haar hand reageerde nauwelijks meer op praktijkbehandeling (ongeveer 2 cm omvangreductie in totaal behaald). Ook de klittenbandzwachtel, “normaal” ambulant zwachtelen, pelotten en schuimverbanden gaven geen grote verandering.

Introductie Fill and Flush methode
Mevrouw kwam de dag na de FG-MLD training voor controle in mijn praktijk. Ik vroeg haar of ik misschien de nieuwe techniek (Fill and Flush methode) op haar mocht uitvoeren. Zij vond dit prima. Ik merkte direct dat het weefsel van haar bovenarm sneller reageerde op de nieuwe techniek. Toen ik bij de hand aankwam besloot ik, in plaats van het oedeem af te voeren via de dorsale zijde, af te voeren tussen de vingers door naar de handpalm met de nieuw aangeleerde Fill and Flush methode. Binnen 5 minuten was de hand van mevrouw aanzienlijk dunner en soepeler. De huid begon eindelijk te rimpelen na de behandeling.

Meting met de Lymphscanner
De LymphScanner van Delfin technologies is een vervolg op de MoisturemeterD compact een, meetinstrument dat het dermale interstitiële vocht meet. Het instrument kan, net als de MoistermeterD compact, meten op een specifieke plaatst op het lichaam (de “spot” modus). Maar de LymphScanner kan daarnaast, door de toegevoegde “scan” modus, een groot gebied afzoeken naar meer of minder oedeem. Het aangetroffen vocht wordt omgezet naar percentages.

Het normale percentage aan dermaal vocht ligt tussen de 30 en 45%, afhankelijk van het lichaamsdeel waar je meet.

Ik ben de LymphScanner gaan inzetten om gebieden die moeilijk zijn te meten met een centimeter, toch te kunnen meten. Ook om gebieden goed af te kunnen bakenen qua oedeemvorming. Soms is dit niet palpabel genoeg. Om FG-MLD snel en effectief in te zetten is het handig om het volledige oedeemgebied goed in kaart te brengen. Daardoor vind ik de LymphScanner echt een aanvulling.

Metingen voor het begin van de MLD met behulp van de Fill and Flush techniek:

foto 1

Locatie

LymphScanner

Omvang in centimeters

Hand

63%

24,5

Dikste deel onderarm/halverwege onderarm

55%

28

Halverwege bovenarm

43%

31

2 vingers uit de oksel

42%

33

Metingen na 25 minuten FGMLD behandeling/ Fill and Flush techniek:

Locatie

LymphScanner

Omvang in centimeters

Hand

70%

22,5

Dikste deel onderarm/halverwege onderarm

66%

26

Halverwege bovenarm

48%

30

2 vingers uit de oksel

46%

33

Gemiddelde afname van 2 cm met de nieuwe Fill and Flush techniek. Terwijl het oedeem niet verder reduceerde met de eerder genoemde methodes en stabiel “leek” te zijn. De meetresultaten met de lymphScanner waren direct na de behandeling hoger dan voor de behandeling. Dit heeft te maken met het opwarmen van de huid door de Fill and Flush grepen. Ik, alsmede de fabrikant en distributeur raden daarom ook af om de lymphScanner te gebruiken direct na de behandeling. Monitoring van oedeem met behulp van de LymphScanner is alleen evident wanneer dit wordt ingezet vóór iedere behandeling.

Metingen totale afname (is een selectie van de meetpunten)

Locatie

Afname in centimeters

Hand

-        4,5

Dikste deel onderarm/halverwege onderarm

-        14,5

Halverwege bovenarm

-        7,5

2 vingers uit de oksel

-        4

Resultaat behandeling

Door het toepassen van de nieuwe FG-MLD / Fill and Flush techniek kon er meer en sneller resultaat bereikt worden dan met de door mij voorheen toegepaste manuele lymfedrainage methode. Het oedeem bleef vervolgens stabiel. De hand van deze patiënt wordt soms nog wel wat dikker, maar met zelfmanagement krijgt zij deze ook direct dunner en onder controle. De techniek is makkelijk door de patiënt zelf aan te leren.

Conclusie huidtherapeut Mandy Gelderblom

Dit case report is een voorbeeld van de toepassing van de nieuwe FG-MLD techniek Fill and Flush, ik heb in inmiddels door toepassing van deze techniek vergelijkbare resultaten bij meerdere patiënten behaald. Resultaten zijn niet alleen beter, ik bereik ze ook sneller. Door de training die ik heb gevolgd is mijn kijk op oedeem en oedeembehandeling veranderd en heb ik meer inzicht gekregen in de structuur van de lymfebanen en de reactie van het lymfestelsel op de MLD grepen. Je kunt hierdoor een behandelplan veel specifieker afstemmen op de individuele patiënt. Hierdoor kunnen wij efficiënt en effectief blijven behandelen. Naar mijn idee is dit de toekomst voor ons beroep.