Afdrukken

AVGIn het NTVH van april 2018, bespraken de juristen van de VvAA wat je moet regelen om er voor te zorgen dat je praktijk per 25 mei 2018 voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG). In een volgend artikel in het mei nummeer, gaan ze in op de vraag hoe deze regels in de praktijk werken. Wat voor gevolgen heeft de AVG voor de gegevensuitwisseling met andere zorgverleners? Hoe werkt deze door in de behandelrelatie met uw patiënt. En hoe verhouden andere wetten, zoals de WGBO en de Wkkgz  zich tot de AVG, waar het patiëntgegevens betreft? Aan de hand van praktijkvragen licht Annemarie Smilde, senior specialist gezondheidsrecht van de VvAA, de werking van de AVG in de praktijk toe. Lees er alles over in het NTVH. Nog geen abonnement, neem er dan nu een met terugwerkende kracht en ontvang ook deze twee belangrijke artikelen.