huiddagJaarlijkse huiddag aan De Haagse Hogeschool
Door: Marie Anne Lassing

Op 13 februari van dit jaar vond  de jaarlijkse huiddag weer plaats aan De Haagse Hogeschool (HHS). Op deze dag-  een voortvloeisel uit de vroegere Product Informatie Markt (PIM) voor studenten Huidtherapie- staan ontwikkelingen op het gebied van de huidzorg centraal. Ook belangstellenden uit het werkveld van de huidtherapie nemen deel aan de huiddag. Zij ontmoeten elkaar in de centrale hal waar bedrijven hun huidzorg producten en diensten presenteren en delen hun kennis met studenten tijdens de plenaire lezingen. Het organisatieteam, dat bestaat uit docenten Tessa de Visser, Douwina van Peppel en Els van der Kleij, stelde voor deze dag een afwisselend programma samen, gebaseerd op de onderwerpen die op dit moment actueel zijn binnen de onderzoekslijn van de HHS.
NVH Kennisagenda

Hoofddocent Dr. Mark Vondenhoff opent de dag met een update over de Kennisagenda NVH.
In de zomer van 2017 heeft de overheid, bij monde van toenmalig minister van VWS,  Edith Schippers, samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars een hoofdlijnenakkoord paramedische zorg 2017-2018 gesloten. Hierin spreken betrokken partijen uit een bijdrage te leveren aan de continue verbetering van de paramedische zorg en aan de beheersbaarheid van de zorgkosten. Het akkoord moet de waarde van paramedische zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar maken, voor zowel de patiënt als voor de maatschappij. Voor de huidtherapie betekent dit dat er onderzoek moet worden gedaan, waarmee het handelen van de huidtherapeut wordt onderbouwd en toetsbaar kan worden. De nadruk ligt op het nut van een behandeling voor de patiënt, in relatie tot de kosten van de behandeling. In de toelichting op dit akkoord benadrukt  Mark Vondenhoff dat dit geen gemakkelijke taak is voor een relatief kleine beroepsgroep met een zo breed behandelpalet als dat van de huidtherapie.
Om een beeld van de kennisbehoeften te krijgen worden er binnen de paramedische zorg zogenaamde paraplu-agenda’s gemaakt. In multidisciplinaire groepen bepalen verschillende paramedische specialismen van welke gebieden binnen het behandelspectrum onvoldoende kennis is om deze goed te kunnen onderbouwen.

Lees het volledige artikel in NTVH 3, maart 2018