Leerzame lessen van het vierde Microbioom Forum  

Begin April vond in Amsterdam het vierde Microbioom Forum plaats. Het ging op dit congres voornamelijk over de nieuwste visies ten aanzien van de rol van microben, de rol die bacteriën spelen in onze darmen en over hun invloed op ons immuunsysteem, met ziektes zoals coeliakie, eczeem en mentale aandoeningen als gevolg. Daarnaast waren er ook enkele lezingen ging over het microbioom in relatie tot de huid. NTVH redacteur Marcelline Goyen ging voor u en ons op zoek naar bruikbare inzichten, en trof onder andere de Nederlandse professor dr. Ger Rijkers, professor in de Biomedical and Life Sciences aan het University College Roosevelt in Nederland.

Rijkers houdt zich al jaren bezig met de rol van de darmen bij ziekten als eczeem en de inzet van probiotica daarbij. In het verleden sprak Marcelline hem al eens uitgebreid over de rol van het darmmicrobioom bij acne en ze woonde lezingen van hem bij, zoals op het congres Microbiota Management in Utrecht, in 2013. Hij is – net als Marcelline – van mening dat helaas nog te weinig artsen zich bewust zijn van het belang van het microbioom bij gezondheid en ziekte. Opvallend genoeg zijn op dit congres zelfs geen dermatologen aanwezig, en dat terwijl we ruim anderhalve kilo aan microben bij ons dragen, waarvan een aanzienlijk deel op de huid. Als we de sprekers op het congres mogen geloven, dan weten we nog niet half hoe groot de invloed van die microben op onze gezondheid zijn. Daaruit kunnen we opmaken dat we in de toekomst meer aandacht moeten besteden aan onze microben en ze als onze bondgenoten beschouwen en niet per definitie als onze vijanden. Momenteel wordt nog te weinig gekeken naar het belang van een stabiel microbioom en teveel gekeken naar individuele pathogene microben.

Denk bijvoorbeeld aan de Staphylococcus aureus, veroorzaker van tal van infectieziekten en mogelijk ook een rol spelend bij (de verergering van) eczeem. Wanneer echter de samenstelling van een microbioom stabiel en gezond is, kan een enkele - in potentie - pathogene microbe eigenlijk geen infectie veroorzaken. Juist het ontbreken van voldoende en AMP-producerende bacteriën op een verstoorde huid, kan er de oorzaak van zijn dat pathogene microbe de kans krijgen en een infectie veroorzaken, en (wellicht) niet andersom.

Lees meer achtergronden over het Microbioom Forum 2017 en de ervaringen van Marcelline op dit internationale forum in NTVH 5, mei 2017

Evaluatie verslag van de NVH Expertmeeting

Op 29 november 2016 vond in de Jaarbeurs in Utrecht de allereerste lymfoedeem-expertmeeting van de NVH plaats.  Met ruim 200 deelnemers en een mooi sprekersveld was deze eerste meeting zeer succesvol. Naast het uitwisselen van actuele kennis werd onder de deelnemers een enquête ingevuld die in de mei editie van het Nederlands Tijdschrift Voor Huidtherapie is uitgewerkt. Deze enquête is een beginpunt voor een breder onderzoek naar de manier waarop huidtherapeuten om gaan met oedeembehandeling. Zoals dermatoloog Robert Damstra in zijn presentatie in Utrecht ook aangaf, zal de rol van de huidtherapeut op het gebied van oedeem gaan veranderen. Eigenlijk, zo stelt hij, zou die rol al veranderd moeten zijn, richting een meer coachende rol, in plaats van een therapeutische. Maar er zijn nog meer veranderingen te bespeuren. Zo zijn er verschillende nieuwe zorgmodellen ontwikkeld, zoals het chronic care model, het stepping stone model en het positieve gezondheidsmodel.  
NTVH-redacteur Dr. Malou van Zanten, expert lid en inmiddels gepromoveerde huidtherapeute, sprak op de meeting via een videoboodschap vanuit Australië over de aankomende International Lymphoedema Framework (ILF) Conference. Deze conferentie wordt in 2018 in Rotterdam gehouden. Malou werd in de video vergezeld door twee ILF-board members, Professor Christine Moffatt (uit het Verenigd Koninkrijk) en Professor Neil Piller. Beide professoren benadrukten dat ze het belang van disciplines zoals de huidtherapie erkennen en dat ze zeer betrokken zijn bij internationale conferenties zoals deze.

Leden van de expertgroep oedeem van de NVH die deze meeting organiseerden: Ilse Liebrand, Malou van Zanten, Carla Rienstra, Doortje van den Dungen, Manon van Huijkelom, Patricia Stienstra. (Inmiddels zijn enkele leden opgevolgd door andere collega’s)

Lees meer achtergronden over de expertgroep en de uitslagen van de enquête in NTVH 5, mei 2017