frank niessenOp zoek naar het ontstaansmechanisme van hypertrofie in littekenweefsel

Littekenbehandeling is een zaak van kennis en volume, van weten hoe de lichaamsprocessen werken, wat er anders gaat en hoe je dat kunt beïnvloeden. Maar zeker ook van heel veel zien, kunnen interpreteren en helaas ook nog steeds een zaak van trial and error, van uitproberen. Dat stelt plastisch chirurg Frank Niessen, zelf een ervaren behandelaar en onderzoeker op het gebied van littekens. Zijn observaties, die hij ook presenteerde op het VMEC-congres voor huidtherapeuten dit voorjaar in Apeldoorn, laten zien hoe complex de materie kan zijn en hoe weinig we eigenlijk met zekerheid weten. Occlusie lijkt hypertrofische littekens te helpen, het herstelproces te versnellen, maar dat zegt niets over het resultaat op de langere termijn. Waar kijken we naar en hoe gaan we er mee om. En hoe staat het met onderzoek en nieuwe inzichten, innovatie voor de toekomst? In een boeiend gesprek over ervaring, inzicht en lopend onderzoek praat Niessen ons bij vanuit zijn werkkamer in het VUmc.

Pre- en postoperatief
Het lijkt erop dat een immuun activerende crème smeren voorafgaand aan de ingreep kan bijdragen aan een mooier litteken, iets wat nog verder moet worden onderzocht. Daarnaast zijn er aangeboren verschillen die meespelen. Niessen: ‘We zien dat mensen in aanleg een andere genezingstendens hebben. De eerste uren na een ingreep zijn er al duidelijke verschillen tussen mensen met een normaal litteken en mensen die een hypertrofisch litteken ontwikkelen. Die natuurlijke aanleg kunnen we proberen te beïnvloeden. Van siliconen producten is inmiddels wel bewezen dat ze het proces positief kunnen ondersteunen, of in ieder geval versnellen. Of je ook op langere termijn een mooier litteken krijgt is een beetje de vraag. Van veel littekencrèmes en bijvoorbeeld Bio oil is de werking niet bewezen.’

In het complete artikel geeft Niessen zijn visie op de rol van oedeem bij littekenbehandeling. Daarnaast onderstreept hij het belang van goede samenwerking tussen huidtherapeut en plastisch chirurg. Niessen: ’Ik denk dat de samenwerking tussen huidtherapeut en de plastisch chirurg veel intensiever zou moeten zijn. In de Jan van Goyen kliniek werk ik samen met een huidtherapeut die twee kamers verderop zit. Ik kan haar heel gemakkelijk inschakelen. Bij rode onregelmatige littekens verwijs ik naar haar door. Ik hoor ook goede resultaten van mechanische massage (endermologie) bij fibrose na bestraling, iets waar huidtherapeuten ook veel ervaring mee hebben. En misschien nog wel belangrijker is dat een huidtherapeut meer tijd heeft om aandacht te geven aan de patiënt, waardoor patiënten geholpen worden met de acceptatie van hun situatie.’

Lees meer over lopend onderzoek naar het ontstaansmechanisme van hypertrofische littekens in NTVH 11, november 2016

Innovatieve kijk op beroepsontwikkeling:

door: Marie Anne Lassing

Op 16 april van dit jaar werd er door de Hogeschool van Utrecht een themadag georganiseerd over huidtherapie. Innovatie was daarbij het thema. Tijdens een van de workshops van het middagprogramma besprak Muriëlle Alvares, huidtherapeut en docent aan de HU, een aantal ontwikkelingen in de huidzorg. De levendige presentatie die Muriëlle verzorgde, ging vergezeld van veel filmpjes en inspirerend beeldmateriaal over, onder andere, 3D-printers en kunsthuid. Daarbij legde ze de nadruk op het belang van keuzes maken. Wat Muriëlle daarmee bedoelt, vertelt ze mij in een gesprek dat wij enkele weken later hebben.

Out of the box denken
Die term, out of the box denken, hoor je wel vaker wanneer men het over innovatie heeft en ik vind hem direct al heel toepasselijk voor Muriëlle. Ze staat namelijk op het punt haar Master ‘Cross-over Creativity‘ af te ronden.
Geen voor de hand liggende keuze voor een huidtherapeut, maar wat mij betreft wel een heel inspirerend verhaal. Muriëlle: ‘Ik verbaas me soms over de manier waarop we binnen de beroepsgroep met elkaar om gaan. We zien elkaar nog te vaak als concurrent. Terwijl we elkaar moeten (en gelukkig ook kunnen) versterken om verder te komen. Dat kan met een creatieve manier van denken kan dat. Out of the box denken, dus. Binnen, maar ook buiten de beroepsgroep, naar onverwachte partners zoeken geeft ons een veel steviger positie en meer mogelijkheden voor beroepsontwikkeling in de toekomst.’ De basis van Muriëlle’s kijk op het beroep huidtherapeut is dan ook beslist het out of the box denken, niet alleen binnen de eigen kaders, maar ook daar buiten durven denken. De master die ze nu doet, gaat helemaal over dit onderwerp en geeft haar verrassende inzichten waarvan ze nu al veel toepassingsmogelijkheden ziet. Muriëlle: ‘Crossover Creativity gaat over het bedenken van vernieuwing en het zoeken van mogelijkheden buiten de standaard paden. Ik heb geleerd anders naar dingen te kijken en open te staan voor nieuwe visies. Ik snapte in het begin helemaal niet hoe dat werkte, maar ben er achter gekomen dat het echt heel veel mogelijkheden geeft als je zo te werk kunt gaan.’

Carlo Boszhard en de TV kantine
Op dit moment behandelt Muriëlle een patiënte met littekens van brandwonden in het gezicht. Na ontslag uit het brandwondencentrum werd een siliconenmasker op maat gemaakt, dat deze jonge vrouw eigenlijk 24/7 moest dragen. Muriëlle: ‘Maar ze wilde niet graag met dat masker over straat en voelde zich daar erg ongemakkelijk bij.’ Enige tijd later echter ziet Muriëlle
op de televisie, in het programma “De TV Kantine”, Carlo Boszhard, die door middel van de meest fantastische maskers er steeds weer onherkenbaar anders uitziet. Dit brengt haar op een idee. De TV Kantine maakt immers ook gebruik van siliconenproducten. Met zo’n masker zou de vrouw weer anoniem over straat kunnen en zelfs haar eigen gezicht terug kunnen krijgen. Muriëlle benadert de kunstenaar die verantwoordelijk is voor de maskers van het programma. Die is direct te vinden voor haar idee en dus gaan ze aan de slag. Eerst met het testen van de materialen op mensen met hypertrofische littekens, om te zien of de lijmen en de siliconen wel verdragen worden en effect hebben. Dat blijkt gelukkig zo te zijn.
De patiënte voor wie het masker bedoeld is, wordt ook getest op allergie voor de materialen. Muriëlle: ‘Natuurlijk krijgen we geen inzage in de formulering van de siliconen die gebruikt worden voor de maskers, dat is allemaal geheim. In de testfase kunnen we dus alleen maar met proefpersonen kijken hoe de materialen verdragen worden. Maar de filmindustrie gebruikt alleen siliconen die afkomstig zijn van de medische markt, zo vertellen ze ons. Dat geeft ons wel een idee van de veiligheid er van.’
Voor nu is Muriëlle blij dat ze haar patiënte zo goed kan helpen. In een later stadium en als deze pilot slaagt, wil Muriëlle zich verder verdiepen in de samenstelling van ingredienten waarmee de maskers worden gemaakt. Dan zou deze techniek  voor veel meer huidtherapeutische toepassingen beschikbaar komen; een prachtig voorbeeld van “Cross-over Creativity”.          

Een nieuw gezicht
Na zorgvuldig testen en het maken van mallen en afdrukken, is binnenkort het eerste echte masker klaar en kan de patiënte van Muriëlle weer ‘gewoon’ over straat met haar nieuwe/oude gezicht. Met de mensen binnen het netwerk waarmee ze dit project heeft kunnen doen, denkt Muriëlle intussen al veel na over de mogelijkheden voor de toekomst. De impact zal voor zowel de patiënten als de ontwikkelaars groot zijn, maar er zijn natuurlijk ook kritische noten. Muriëlle: ‘Zeker, er zijn mensen die van mening zijn dat een dergelijke, mooie oplossing het emotionele verwerkingsproces van de patiënt in de weg kan staan. Deze jonge vrouw zou moeten ervaren en accepteren dat ze er nu zo uit ziet. Dat is natuurlijk ook waar. Maar we vinden het ook heel terecht dat vrouwen die een borst verloren hebben door borstkanker, een nieuwe borst willen èn krijgen. Een gezicht is toch minstens zo belangrijk, lijkt me.’

Mensbeeld en toekomst
Open staan voor nieuwe visies is niet iets wat gewoon gebeurt. De groep studenten waarmee Muriëlle de master volgt, was al een half jaar bij elkaar, toen zij tijdens een sessie met een psychologe gevraagd werden om zich eens in elkaar te verdiepen, maar ook om zich op een andere manier dan gewoonlijk aan elkaar te laten zien. Vraag elkaar, wie ben je en wat beweegt je? Muriëlle: ‘Het gaf ons een veel beter begrip van elkaar. We gingen elkaar begrijpen, zagen elkaars zwakke en sterke punten. Hierdoor konden we een eenheid vormen die veel effectiever kon samenwerken dan daar voor.’ Bij alle ervaringen die ze tijdens haar masterstudie opdoet, kijkt Muriëlle naar de mogelijkheden om die te vertalen naar bruikbare tools voor de huidtherapie. De vooruitzichten zijn veelbelovend en we zullen haar in de toekomst zeker vaker spreken!