De HU Klinieken zijn onderdeel van de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht en vormen een belangrijk onderdeel van het gezondheidszorg onderwijs.  Naast Huidtherapie zijn er klinieken voor Logopedie, Mondzorgkunde, Oog zorg (Optometrie en Orthoptie) en Tandprothetiek. De klinieken zijn uitgerust met moderne voorzieningen en voldoen aan de laatste eisen op professioneel en onderwijskundig gebied. Ze staan voor persoonlijke aandacht, kwaliteit én deskundigheid. De zorg die wordt verleend, voldoet aan alle kwaliteitseisen, maar staat te allen tijde ten dienste van het onderwijs.
Klinische les
Een van de onderwijsvormen binnen de polikliniek is de klinische les onder begeleiding van dermatoloog Dr. Johan Toonstra. Deze lessen worden georganiseerd voor tweedejaars studenten huidtherapie en vinden van september tot en met april plaats op woensdagochtend. Tijdens de klinische les onderzoeken de huidtherapeuten in opleiding patiënten met huidklachten. Ze hebben per patiënt maar 20 minuten de tijd om de huidklacht volgens PROVOKE te beschrijven en tot een diagnose te komen. Als de studenten klaar zijn met hun onderzoek wordt de patiënt klassikaal besproken, hier is de patiënt bij aanwezig. De patiënt gaat naar huis met, indien mogelijk, een diagnose en een helder advies. Studenten leren tijdens deze les veel. Enerzijds komen ze in aanraking met zeer uiteenlopende huidklachten waardoor hun klinische kennis wordt vergroot, anderzijds leren ze wat de huidtherapeut kan betekenen op het gebied van advisering, ondersteuning en begeleiding van (chronische) huidaandoeningen. Dit is toch een belangrijke rol in de toekomst van de huidzorg. In deze opleidingsvorm is het mogelijk om meer tijd te nemen en krijgen patiënten alle aandacht vanuit de nieuwste kennis. Patiënten ervaren dit vaak als erg prettig, ze kunnen uitgebreid hun verhaal doen en worden ook betrokken bij de bespreking in groepsverband.

Samenwerking NTVH
In een reeks artikelen in het Nederlands Tijdschrift Voor Huidtherapie zullen studenten met regelmaat ziektebeelden beschrijven die ze zien tijdens de klinische les, onder eindredactie van docent dermatoloog dr. Johan Toonstra.
In november: Naevus van Becker, door: Jelline van der Burg en Maartje Ossendrijver, derdejaars Huidtherapie studenten van de Hogeschool in Utrecht.
In december: Fibreuze papel van de neus, door: Nienke Huiskes en Jasmijn Schreur
tweedejaars Huidtherapie studenten van de Hogeschool in Utrecht.

Door: mr. Antoinette Kouwenaar-de Coninck, vaste docent van het Ondernemerscollege
www.ondernemersrecht.nu

Alles mag op basis van goed gevoel en vertrouwen. Nou ja, bijna alles dan!
Onder deze titel schrijft huidtherapeut en ondernemer Lucette Vermeijden in het februarinummer van het NTVH over haar ervaring met mondelinge afspraken in goed vertrouwen tussen ondernemers onderling. Als dat fout gaat leer je een dure en vervelende les. Mr. Antoinette Kouwenaar is als docent verbonden aan het NTVH Ondernemers College en schreef op ons verzoek een reactie op de ervaring van Lucette. Antoinette heeft vanuit haar netwerk in het Ondernemers College al verschillende collega’s bijgestaan met juridisch advies en kent het werkveld van de huidtherapie. Lees hier haar reactie en advies.

Natuurlijk weet iedereen dat je de meeste afspraken ook mondeling kunt maken en dat die evengoed geldig is. Maar hoe bewijs je nou de inhoud van die afspraak als je het niet schriftelijk hebt bevestigd?

Ons Nederlandse contractenrecht is in principe vorm- en inhoudsvrij, ofwel kun je kunt er alle kanten mee op, tenzij het strijdig is met de openbare orde, goede zeden of een dwingende wetbepaling. Als voorbeeld van wat niet mag, is een afspraak om iemand af te persen of een huis over te dragen zonder inschrijving in de daartoe bestemde registers. In het arbeidsrecht of consumentenrecht zijn er wel veel beperkingen in wat je wel en niet mag afspraken, omdat dit strekt tot bescherming van een bepaalde groep mensen.

In het dagelijks leven krijgen ondernemers permanent te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Zowel in het zakelijk leven, als voor de particulier speelt het contractenrecht dan ook een niet te onderschatten rol. Getuige de belangrijke, maar harde, les die Lucette heeft moeten ervaren, is daarbij het vastleggen van gemaakte afspraken bewijstechnisch essentieel, zeker voor u als ondernemer. Ja, zaken doen draait om vertrouwen. Maar ook om helderheid: hebben partijen dezelfde afspraken voor ogen, qua omvang en uitleg? En om de professionaliteit: het is netjes en professioneel als de meer omvattende afspraken op schrift staan. Maar ook om kosten te besparen: als er een geschil mocht ontstaan en je beroept je daarbij op de gevolgen van de gemaakte afspraken, dan zal je deze in beginsel ook moeten bewijzen. Het is vaak ondoenlijk of heel erg kostbaar om het bewijs op een andere wijze overtuigend te leveren dan via een, in vele gevallen tamelijk simpele, schriftelijke bevestiging of door partijen ondertekend en gedateerd contract. Schroom niet om gemaakte afspraken te bevestigen! Voel het niet als een bewijs dat je je contractspartij niet zou vertrouwen, want dat gevoel is onterecht. Afspraken vastleggen hoort nu eenmaal bij een professioneel handelende en zichzelf respecterende onderneming.

Om het iets gemakkelijker te maken, kunt u er voor kiezen om algemene voorwaarden te hanteren. Dat zijn bedingen die altijd hebben te gelden, algemene bepalingen. Hierin horen dus kernbedingen thuis, zoals specifieke prijzen voor een bepaalde dienst. Kernafspraken bevestigt u dan apart in een kort document of mail, met daarbij de algemene voorwaarden. Dit scheelt tijd en moeite.

Graag denken wij met u als ondernemer mee, voor advies neemt u vrijblijvend contact met ons op! Wij kunnen bijvoorbeeld snel en praktisch adviseren over hoe bepaalde afspraken het beste schriftelijk kunnen worden vastgelegd, of u mogelijk iets over het hoofd heeft gezien (risico’s). Wij kunnen voor u algemene voorwaarden opstellen of finetunen, arbeidsovereenkomsten, overname overeenkomsten en andere contacten voor u nalopen of opstellen.

Ook wanneer er al een geschil is ontstaan, kunt u een beroep doen op onze uitgebreide kennis van en ervaring met het contractenrecht en ons bijvoorbeeld in de kwestie laten bemiddelen. Wij zoeken altijd met u naar een praktische oplossing, bij voorkeur buitengerechtelijk en als het niet anders kan, via een gerechtelijke procedure. Wij ontzorgen, zodat u zich kunt richten op uw onderneming en uw product.

Tot besluit nog even terugkomende op het praktijkvoorbeeld van Lucette. Zij stipte haar ongelukkig uitgepakte overname aan Had deze gang van zaken voorkomen kunnen worden? Ja, als partijen hun afspraken helder hadden vastgelegd. Verkoper had in de voorfase volledige inzage moeten geven in de voorraad en het klantenbestand, desgewenst onder een geheimhoudingsbeding. Je moet toch goed (kunnen) onderzoeken wat je precies koopt? Of je laat verkoper schriftelijke garanties geven, met eventuele zekerheden (zoals bijvoorbeeld een bankgarantie of in fases betalen). Op die wijze kun je zekerheid afdwingen voor de betaalde bedragen. Dus mocht u bijvoorbeeld in de toekomst van plan zijn om een onderneming over te nemen, neem dan eerst vrijblijvend contact op met Kouwenaar Advocatuur voor advies. Duur hoeft het echt niet te zijn, het kan u echter veel ellende, tijd en kosten besparen.

mr. Antoinette Kouwenaar de Coninck (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 033-4553177)

verbonden aan: Kouwenaar Advocatuur: www.ondernemersrecht.nu